Shkrimi tjeter...

Dialog mes Germin dhe diasporës shqiptare në Austri

Të drejtat e diasporës u diskutuan në Vjenë nga përfaqësuesit e shoqërisë civile dhe organizatës Germin Germin...