Shkrimi tjeter...

Udhëtimi im në Valbonë

Jemi mësuar që fytyrat e moshave  më të vjetra të shqiptarëve ti shohim me rudha e pak të ngrysura. Sigurisht nga vështirësitë...